Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van DPE ingediend op 19 oktober over de ontwikkelingen rondom drillrap en wapenbezit onder jongeren in de gemeente Enschede, dient DPE opnieuw vragen in over dit onderwerp.

Op zaterdag 21 november kwamen zowel NOS als RTL Nieuws met het nieuws dat vorig schooljaar maar liefst 350 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn geschorst of permanent van school zijn verwijderd vanwege wapenbezit. Het gaat hier om een bijna verdubbeling in een paar jaar tijd. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt deze stijging ongekend.

Naar aanleiding van bovenstaande en het feit dat het college in haar antwoorden van 17 november het wel heeft over een mogelijke vrijwillige inleveractie van wapens, maar niet over het grootschalig en terugkerend controleren van kluisjes op scholen, heeft Democratisch Platform Enschede opnieuw vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

  • Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het aantal schorsingen en verwijderingen van leerlingen n.a.v. wapenbezit op het voortgezet onderwijs in een paar jaar bijna zijn verdubbeld? Wat is daarop haar reactie?

 

  • Wat zijn de betreffende aantallen in de gemeente Enschede waarbij leerlingen geschorst of permanent van school zijn verwijderd n.a.v. wapen- en/of drugsbezit? Graag ontvangen wij de cijfers van de laatste 5 jaren zodat duidelijk wordt of er ook in Enschede sprake is van een gevaarlijke trend.Welke rol ziet het college weggelegd voor de gemeente om het wapen- en drugsbezit onder leerlingen op scholen terug te dringen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en omwonenden te vergroten?

 

  • Is het college het met DPE eens dat een eventuele vrijwillige inleveractie van wapens wel erg vrijblijvend is? Het college geeft verder niet aan of er een dergelijke controle gaat komen en ook niet wat het resultaat van zo’n vrijwillige actie is. DPE vindt dit soort reactie op haar vragen niet getuigen van veel actiebereidheid om problemen daadwerkelijk aan te pakken.

 

  • Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van grootschalige en periodiek terugkerende controles van kluisjes op scholen waarbij gecontroleerd wordt op het bezit van wapens en drugs? Hierbij kan de politie ingezet worden, maar ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet worden.

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de burgemeester veiligheidsrisicogebieden heeft aangewezen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om scholen, schoolpleinen en directe omgevingen toe te voegen als veiligheidsrisicogebieden?

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de politie geen cijfers kan aanleveren van incidenten waarbij door minderjarigen zonder wapens gebruik gemaakt wordt van geweld en er sprake is van groepen jongeren die tegenover elkaar staan. Is de gemeente van plan om bij de politie de noodzakelijkheid te schetsen van het vastleggen van dit soort registraties zodat de gemeente en andere organisatie daadwerkelijke zicht krijgen op de ontwikkelingen en wellicht hierdoor sneller aan de voorkant van de problematiek kunnen komen?

Agressie en geweld zijn al zo oud als de mens. Blijkbaar horen ze bij ons. Toch mogen we inmiddels wel verwachten dat de normale mens agressie en geweld achter zich wil laten. Iedereen weet welke negatieve consequenties kleven aan het dreigen met of het daadwerkelijk gebruiken van geweld. Agressie en geweld hebben een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op de samenleving als geheel.

Een deel van de mensheid volhardt echter in haar primitieve gedrag. Dit deel probeert door met geweld te dreigen en dit te gebruiken zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren. Uit cijfers blijkt dat agressie en geweld in onze samenleving toeneemt. Het afgelopen jaar zijn opnieuw politieagenten, conducteurs, stadswachten, verkeersregelaars, leraren, zorgpersoneel en andere mensen met een publieke taak gewond geraakt door agressie en geweld door hufters. Want een ander woord voor de daders is er niet. Dit geweld moet gestopt worden.

Daarom ondersteunt Democratisch Platform Enschede een petitie om te komen tot de invoer van minimumstraffen bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Onze oproep is dan ook om de petitie te ondertekenen en te delen.

Hartelijk dank namens Democratisch Platform Enschede.

Vrijheid van meningsuiting is in onze westerse samenleving een groot goed en het wordt in andere (niet-westerse) landen niet altijd getolereerd.

Een mening kan aanstootgevend, vulgair of misschien absurd zijn, maar mag in géén geval worden beantwoord met geweld.

Helaas begint het klimaat in de vrije westerse wereld te veranderen door de toename van religieuze fanatici uit veelal islamitische landen waar bijvoorbeeld lijfstraffen de norm zijn wanneer het geloof, (geestelijk) leiders of de profeet wordt bespot.

Deze geweldsuitingen zijn onverenigbaar met de omgangsvormen waar wij voor staan en al generaties lang de norm zijn in onze westerse wereld.

Democratisch Platform Enschede vindt dat iedereen, en met name politici, zich met woord en daad moet verzetten tegen ontwikkelingen die afbreuk doen aan en geweld oproepen tegen onze vrijheid van meningsuiting.

Na de oprichting van Democratisch Platform Enschede slechts 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, is het snel gegaan. Sindsdien is DPE niet meer weg te denken uit de gemeenteraad en commissies in de gemeente Enschede.

Nu wordt het tijd om onze organisatie verder te professionaliseren en uit te bouwen, zodat DPE beter weerstand kan bieden aan het ontspoorde beleid van de gevestigde orde.

Spreekt het partijprogramma van Democratisch Platform Enschede jou aan (link), heb jij affiniteit met social media, financiën, organisatiestructuren, ledenwerving of denk je op een andere manier een slagvaardige bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie? Reageer dan snel en stuur je CV en motivatie naar: hans@democratischplatform-enschede.nl

“Wie verandering wil, zal in beweging moeten komen”

2040 klinkt misschien ver weg, maar is veel dichterbij dan je denkt.

In deze link zie je een vergezicht geschetst door Forum voor Democratie.

Hoe zie jij ons land over 20 jaar? We horen het graag van je!

Democratisch Platform Enschede weet het in ieder geval wel!