Berichten

Agressie en geweld zijn al zo oud als de mens. Blijkbaar horen ze bij ons. Toch mogen we inmiddels wel verwachten dat de normale mens agressie en geweld achter zich wil laten. Iedereen weet welke negatieve consequenties kleven aan het dreigen met of het daadwerkelijk gebruiken van geweld. Agressie en geweld hebben een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op de samenleving als geheel.

Een deel van de mensheid volhardt echter in haar primitieve gedrag. Dit deel probeert door met geweld te dreigen en dit te gebruiken zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren. Uit cijfers blijkt dat agressie en geweld in onze samenleving toeneemt. Het afgelopen jaar zijn opnieuw politieagenten, conducteurs, stadswachten, verkeersregelaars, leraren, zorgpersoneel en andere mensen met een publieke taak gewond geraakt door agressie en geweld door hufters. Want een ander woord voor de daders is er niet. Dit geweld moet gestopt worden.

Daarom ondersteunt Democratisch Platform Enschede een petitie om te komen tot de invoer van minimumstraffen bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Onze oproep is dan ook om de petitie te ondertekenen en te delen.

Hartelijk dank namens Democratisch Platform Enschede.