Berichten

Vrijheid van meningsuiting is in onze westerse samenleving een groot goed en het wordt in andere (niet-westerse) landen niet altijd getolereerd.

Een mening kan aanstootgevend, vulgair of misschien absurd zijn, maar mag in géén geval worden beantwoord met geweld.

Helaas begint het klimaat in de vrije westerse wereld te veranderen door de toename van religieuze fanatici uit veelal islamitische landen waar bijvoorbeeld lijfstraffen de norm zijn wanneer het geloof, (geestelijk) leiders of de profeet wordt bespot.

Deze geweldsuitingen zijn onverenigbaar met de omgangsvormen waar wij voor staan en al generaties lang de norm zijn in onze westerse wereld.

Democratisch Platform Enschede vindt dat iedereen, en met name politici, zich met woord en daad moet verzetten tegen ontwikkelingen die afbreuk doen aan en geweld oproepen tegen onze vrijheid van meningsuiting.