Berichten

Op 24 september hebben wij, samen met de PVV, het college van burgemeester & wethouders een aantal vragen gesteld over een mogelijk grote toeloop van Duitse moslims bij de moskee die aan de Kuipersdijk in onze stad moet verrijzen.

Wij stelden het college de volgende vragen en kijken uit naar de antwoorden die hierop volgen:

  1. Is het juist dat de parkeernorm voor een druk bezocht centrum gelijk is van een gemiddelde woonwijk in gemeente Enschede?
  2. Kan het college aangeven waar naar verwachting bezoekers van de moskee gaan parkeren indien de 141 parkeerplaatsen bezet zijn?
  3. Kan het college beamen dat de Enschedese Turks-Islamitische gemeenschap ongeveer 500 officiële leden kent, maar het aantal Turks-Islamitische mensen in gemeente Enschede aanzienlijk hoger is en ieder binnen en buiten Enschede gebruik kan maken van deze moskee? Zo ja, kan zij onderzoeksresultaten overleggen?
  4. Hoe groot is naar schatting de Turks-Islamitische gemeenschap in Gronau en Epe? Indien u hier niet van op de hoogte bent, waarom heeft u zich niet geïnformeerd gelet op de grensoverschrijdende contacten die mensen uit deze gemeenschap hebben?
  5. Is het college op de hoogte dat momenteel ook islamitische mensen woonachtig in Duitsland gebruik maken van scholen en moskeeën in gemeente Enschede? Zo nee, waarom heeft zij onderzoek hierna verzuimd en zo ja, waar in het rapport van Goudappel lezen wij deze verkeersbewegingen terug?
  6. Vind het college dat zij kan praten over ‘behoorlijk’ bestuur als zij de geluidswaarden rondom de Kuipersdijk en Wethouder Beverstraat gaat verhogen, aangezien het gegeven dat ook geluidsoverlast en toenemende fijnstof een van de bezwaren was van omwonenden? Zo ja, zijn omwonenden hiervan op de hoogte gebracht in de vorm van een bewonersbijeenkomst? Zo nee, waarom niet gelet op de participatie ambitie van gemeente Enschede?
  7. Hoeveel locaties heeft gemeente Enschede onderzocht voor het initiatief ‘moskee’ en waarom is dit de meest geschikte locatie met oog op de verkeersafwikkeling en de jaarlijks toenemende interesse in een islamitische gebedsruimte?