Berichten

Democratisch Platform Enschede merkt steeds vaker dat de beantwoording van schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester (de zogenaamde artikel 35 vragen) te lang op zich laten wachten. En steeds vaker wordt over de reden van vertraging niet of nauwelijks door de gemeente gecommuniceerd. Dit vind wij schokkend en ondermijnt naar ons idee de manier waarop politieke partijen het bestuur in onze stad kan controleren en bevragen.

Voorbeeld

Omdat voorbeelden vaak helpend zijn, volgt hieronder een tijdlijn rondom artikel 35 vragen die Democratisch Platform Enschede op 25 juni 2020 heeft ingediend. Het betreffen hier vragen naar aanleiding van het rapport dat de parlementaire ondervragingscommissie ‘beïnvloeding uit onvrije landen’ op dezelfde datum heeft gepresenteerd. In dit rapport wordt gesproken over de (on)zichtbare invloed vanuit onvrije landen zoals Turkije en Saudi-Arabië. Het antwoord op de hoofdvraag was wat DPE betreft voldoende reden om ook het college in Enschede vragen te stellen:

“De vraag of en, zo ja, welke beïnvloeding er plaatsvindt, kan volmondig met ja worden beantwoord. Beïnvloeding uit onvrije landen vindt plaats op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen, zoals informele moskeescholen, in Nederland. De organisaties die worden opgericht, hebben vaak dezelfde politiek-religieuze visie als de financiers, waardoor de boodschap wordt versterkt en geprofessionaliseerd. Beïnvloeding vindt ook plaats door het scholen, uitzenden en betalen van imams en predikers. Een andere manier is het uitgeven en verspreiden van literatuur, lesmethodes en wervingsmateriaal. Ten slotte is er sprake van een rechtstreekse invloed op moslimgemeenschappen via de (sociale) media.”

DPE heeft dus, naar aanleiding van bovenstaande conclusie vragen aan het college van B&W gesteld. We waren en zijn natuurlijk nog altijd benieuwd naar de stappen die onze lokale overheid gaat nemen n.a.v. het rapport afkomstig uit de Tweede Kamer. De vragen die wij gesteld hebben vinden jullie hier.

Tijdlijn
  1. 25 juni 2020

Op deze datum diende DPE de artikel 35 vragen over de conclusie bovenstaand rapport in bij de gemeente. Volgens de regels moeten de antwoorden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken beantwoord worden. Dit betekent dus uiterlijk 16 juli 2020.

  1. 7 juli 2020

Een eerste reactie vanuit de gemeente. De boodschap: In verband met het reces (vakantie) laten de antwoorden op onze vragen langer op zich wachten. De antwoorden komen nu op 18 augustus.

  1. 19 augustus 2020

Na telefonisch contact vanuit DPE met de gemeente volgt op deze datum een mail vanuit onze partij. Nog altijd hebben we geen antwoorden op onze vragen ontvangen. Dezelfde dag ontvangen wij via de mail vanuit de gemeente dat de antwoorden op dinsdag 25 augustus zullen volgen. In deze mail staat geen reden vanwege de nieuwe vertraging.

  1. 26 augustus

Inmiddels is de nieuwe datum, die door de gemeente zelf is gesteld, wederom niet gehaald. Ook heeft DPE geen enkel bericht ontvangen waarom het opnieuw niet is gelukt om de vragen te beantwoorden. Vandaar ons bericht over deze gang van zaken.

Opvallend

Wat DPE opvalt is het volgende. Onze vragen gaan over de beïnvloeding vanuit het buitenland naar met name moskeeën in ons land en, meer specifiek, onze stad. Zoals gezegd, de conclusies uit het rapport zijn schokkend, dus wij zijn benieuwd naar te nemen acties vanuit ons lokale bestuur. Op 24 augustus berichtte de Tubantia echter over het concept-bestemmingsplan voor de nieuwe moskee dat momenteel ter inzage ligt. En dit is interessant. Want 1 van de vragen die wij aan de gemeente hebben gesteld is namelijk of de conclusie van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie invloed heeft op het besluitvormingsproces rondom het plan voor de nieuwe moskee (ook wel Turks Cultureel Centrum genoemd).

DPE heeft dus nog altijd geen antwoorden ontvangen, maar kan nu via de pers vernemen dat het antwoord op onze vraag kennelijk ontkennend van aard is…